brand new day logo  
marketing design
KONTAKT
BRAND NEW DAY

ul. Dąbrówki 12 pok. 9
92-413 Łódź


Marcin Will | 888 170 475 m.will@brandnewday.pl

Outsourcing – czyli KNOW HOW XXI wieku

outsourcing

Jeśli jest coś czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci,
nie ma sensu żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto
zrobi to lepiej
- Henry Ford

Co to jest outsourcing?

Outsourcing to szeroko znany na całym świecie system usług zewnętrznych zlecanych przez firmy szukające nowoczesnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów działalności, zwiększenia własnej konkurencyjności, zdolności reagowania na zmieniające się wymagania na rynku, poprawie jakości usług, oraz optymalizacji inwestycji...

Historia outsourcingu

Outsourcing rozwija się dynamicznie od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Światowi potentaci samochodowi zrozumieli istotę outsourcingu, powierzając wiele rutynowych procesów biznesowych, głównie produkcyjnych, zewnętrznym firmom. Produkcja komponentów przez zewnętrznych partnerów pozwoliła znacząco obniżać koszty i uzyskać przewagę nad konkurencją. 50 lat po Fordzie R. Perrot, wpadł na pomysł, aby kupować od innych firm niewykorzystane moce ich maszyn liczących. Perrot sprzedawał dalej moce przeliczeniowe firmom, które nie posiadały własnych komputerów...

Dlaczego outsourcing?

Podstawowa korzyść płynąca z pozbycia się funkcji ubocznych i pomocniczych, będąca głównym argumentem przemawiającym do tej pory za outsourcingiem - to redukcja kosztów. Coraz istotniejsze jednak zdają się być czynniki, takie jak: dążenie do realizacji usług na coraz wyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy. Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy...

Etapy ewolucji outsourcingu

Outsourcing pierwszej generacji. Na tym etapie firmy widzą w outsourcingu przede wszystkim sposób na obniżenie kosztów działalności. Dzięki temu, że dostawcy usług outsourcingowych korzystają z efektów skali, firma może pozyskać na zewnątrz potrzebne zasoby taniej, niż gdyby korzystała z zasobów własnych. Outsourcing pierwszej generacji charakteryzują długie, wieloletnie kontrakty, podpisywane przez firmę z jednym usługodawcą, działającym na tym samym obszarze (onshoring)...

Outsourcing na świecie

Analitycy z Bozz Alien Hamilton twierdzą, że jesteśmy u progu rewolucji w usługach outsourcingowych, dających firmom dostęp do innowacji. Z ich prognoz wynika, że wydatki na offshoring usług inżynierskich (czyli całość usług związanych z projektowaniem, tworzeniem technik i technologii produkcji, planowaniem i samą produkcją), będące dziś na poziomie 15 mld dolarów, do 2020 roku mogą osiągnąć poziom nawet 225 mld dolarów...

Outsourcing w Polsce

W Polsce outsourcing staje się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi biznesu. Międzynarodowe koncerny oferujące swoje usługi w zakresie BPO oferują coraz więcej rozwiązań w zakresie outsourcingu. Właściciele firm i menedżerowie dostrzegli konieczność korzystania z usług outsourcingowych w celu rozwoju firmy...

Korzyści płynące z Outsourcingu

Podstawowa korzyść płynąca z pozbycia się funkcji ubocznych i pomocniczych, będąca głównym argumentem przemawiającym do tej pory za outsourcingiem to redukcja kosztów. Coraz istotniejsze jednak zdają się być czynniki, takie jak: dążenie do realizacji usług na coraz wyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy...