brand new day logo  
marketing design
KONTAKT
BRAND NEW DAY brandnewday@brandnewday.pl

ul. Dąbrówki 12 pok. 9
92-413 Łódź


Marcin Will
| 602 661 883 m.will@brandnewday.pl

Katarzyna Trocha | 666 952 600 k.trocha@brandnewday.pl

Outsourcing w Polsce

W Polsce outsourcing staje się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi biznesu. Międzynarodowe koncerny oferujące swoje usługi w zakresie BPO oferują coraz więcej rozwiązań w zakresie outsourcingu. Właściciele firm i menedżerowie dostrzegli konieczność korzystania z usług outsourcingowych w celu rozwoju firmy. Z usług zewnętrznych korzystają zarówno przedsiębiorstwa prywatne jak i instytucje publiczne . Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2006 r. przez The Conference Boar oraz Accenture już 94 % dużych polskich przedsiębiorstw zleca na zewnątrz przynajmniej jeden rodzaj swojej działalności. Tego typu rozwiązania outsourcingowe pozwalają na zmniejszenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa od 20 % do nawet 70% ich wartości.

Menedżerowie z 250 największych polskich przedsiębiorstw, zapytani przez The Conference Board o najważniejsze korzyści odniesione w pierwszym roku funkcjonowania rozwiązań outsourcingowych, wskazali przede wszystkim na: możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności (72%), obniżenie kosztów (63%), usprawnienie procesu produkcji/świadczenia usług pod względem czasu, jakości, dokładności itp. (40%), zmianę sposobu działania firmy (35%), promowanie kultury organizacyjnej, ukierunkowanej na ciągłe doskonalenie działalności (32%).

Inne korzyści to: dostęp do innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zdobycie wiedzy, którą można wykorzystać w innych obszarach działalności firmy, zwiększenie zdolności organizacji do skutecznego działania w zakresie fuzji i przejęć, a także usprawnienie procesu decyzyjnego w całym przedsiębiorstwie.