brand new day logo  
marketing design
KONTAKT
BRAND NEW DAY brandnewday@brandnewday.pl

ul. Dąbrówki 12 pok. 9
92-413 Łódź


Marcin Will
| 602 661 883 m.will@brandnewday.pl

Katarzyna Trocha | 666 952 600 k.trocha@brandnewday.pl

Outsourcing na świecie

Analitycy z Bozz Alien Hamilton twierdzą, że jesteśmy u progu rewolucji w usługach outsourcingowych, dających firmom dostęp do innowacji. Z ich prognoz wynika, że wydatki na offshoring usług inżynierskich (czyli całość usług związanych z projektowaniem, tworzeniem technik i technologii produkcji, planowaniem i samą produkcją), będące dziś na poziomie 15 mld dolarów, do 2020 roku mogą osiągnąć poziom nawet 225 mld dolarów.

Według autorów raportu „How to Be an Outsourcing Virtuoso” w następnych latach można się spodziewać następujących trendów w rozwoju outsourcingu:

Firmy będą przekazywać na zewnątrz coraz więcej obszarów działalności

Vinay Couto i Ashok Divakaran wymieniają 3 powody, dla których właściciele i menedżerowie przedsiębiorstw będą skłonni wydzielać na zewnątrz coraz więcej funkcji i procesów. (1) Zasoby i zdolności dostawców usług outsourcingowych będą coraz lepsze, a zatem wciąż będzie się poprawiać jakość ich ofert. (2) Wraz z dojrzewaniem rynku właściciele i menedżerowie firm korzystających z usług outsourcingowych będą coraz dogłębniej rozumieli istotę outsourcingu. I wreszcie (3) większa liczba przedsiębiorstw napotka bariery, które uniemożliwią jej organiczny wzrost. Coraz więcej menedżerów jest przekonanych o dużej roli, jaką w zapewnieniu firmie wzrostu może pełnić outsourcing (i offshoring). Dość powiedzieć, że jeszcze w 2004 roku żaden z ankietowanych menedżerów, którzy wzięli udział w sondażu Duke University oraz firmy Archstone Consulting, nie wymienił strategii wzrostu jako przyczyny, dla której jego firma zdecydowała się na offshoring. Dwa lata później badanie powtórzono. Strategię wzrostu wymieniło wówczas 67% (!) ankietowanych.

Ujednolicony zostanie model biznesowy dostawców usług outsourcingowych z różnych
części świata.

Autorzy raportu prognozują, że najwięksi dostawcy usług outsourcingowych z Europy i Stanów Zjednoczonych będą budować swoje zdolności dzięki offshoringowi, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będą w stanie konkurować z tańszymi graczami z Chin czy Indii. Z kolei azjatyccy dostawcy usług będą zmuszeni rozpocząć działalność w skali globalnej, by lepiej dostosować się do wymagań klientów oraz żeby złagodzić ryzyko w ich własnych łańcuchach dostaw (na przykład ryzyko geopolityczne czy ryzyko związane z niedoborem pracowników). Ponadto, tak jak w każdej branży będącej w fazie wzrostu, wśród dostawców usług outsourcingowych również można się spodziewać w najbliższych latach fali konsolidacji, co przyczyni się do ujednolicenia modeli biznesowych tych dostawców.

Koszty przestaną odgrywać najważniejszą rolę przy wyborze dostawcy usług outsourcingowych.

Standaryzacja modeli biznesowych dostawców z różnych części świata spowoduje, że ujednolicone zostaną także ceny usług. Wówczas dla firm ważniejsze staną się takie cechy dostawców, jak: innowacyjność, elastyczność i umiejętność dopasowania się do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz ewoluujących potrzeb klienta.