brand new day logo  
marketing design
KONTAKT
BRAND NEW DAY brandnewday@brandnewday.pl

ul. Dąbrówki 12 pok. 9
92-413 Łódź


Marcin Will
| 602 661 883 m.will@brandnewday.pl

Katarzyna Trocha | 666 952 600 k.trocha@brandnewday.pl

Co to jest outsourcing?

Outsourcing to szeroko znany na całym świecie system usług zewnętrznych zlecanych przez firmy szukające nowoczesnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów działalności, zwiększenia własnej konkurencyjności, zdolności reagowania na zmieniające się wymagania na rynku, poprawie jakości usług, oraz optymalizacji inwestycji.

Nazwa outsourcing pochodzi z jęz. angielskiego (outside-resource-using) i oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. W swojej istocie outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji i procesów do realizacji przez firmę zewnętrzną wyspecjalizowaną w danej dziedzinie. Pozwala to organizacji skupić się na celach strategicznych oraz realizowaniu misji. Outsourcing ma charakter długoterminowy i oddziałuje na funkcjonowanie całej organizacji. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, outsourcing tworzy zupełnie nowy rodzaj więzi pomiędzy firmami. Nie jest to relacja dostawca - odbiorca, lecz układ partnerski, w którym obie strony mają wygrać.