brand new day logo  
marketing design
KONTAKT
BRAND NEW DAY brandnewday@brandnewday.pl

ul. Dąbrówki 12 pok. 9
92-413 Łódź


Marcin Will
| 602 661 883 m.will@brandnewday.pl

Katarzyna Trocha | 666 952 600 k.trocha@brandnewday.pl

Historia outsourcingu

Outsourcing rozwija się dynamicznie od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Światowi potentaci samochodowi zrozumieli istotę outsourcingu, powierzając wiele rutynowych procesów biznesowych, głównie produkcyjnych, zewnętrznym firmom. Produkcja komponentów przez zewnętrznych partnerów pozwoliła znacząco obniżać koszty i uzyskać przewagę nad konkurencją. 50 lat po Fordzie R. Perrot, wpadł na pomysł, aby kupować od innych firm niewykorzystane moce ich maszyn liczących. Perrot sprzedawał dalej moce przeliczeniowe firmom, które nie posiadały własnych komputerów.

Pod koniec II wojny światowej zaledwie 20% wartości dodanej przeciętnej amerykańskiej firmy produkcyjnej pochodziło od zewnętrznego partnera biznesowego - obecnie 60% wartości dodanej pochodzi z relacji outsourcingowych. Outsourcing pojawił się w Stanach Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych i dotyczył głównie dziedzin technicznych, charakteryzujących się wysokimi kosztami zmian.

Początkowo głównym argumentem przemawiającym za delegowaniem funkcji biznesowych na zewnątrz była oszczędność kosztów. Outsourcing był naturalną konsekwencją globalizacji i wzrostu konkurencyjności rynków. Wielkie koncerny międzynarodowe, rozbudowując swoją działalność na wszystkie kontynenty, stworzyły struktury zbudowane z tysięcy drobnych partnerów - same zaś koncentrowały się na głównych funkcjach strategicznych swojego biznesu. W coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu nie dało się być dobrym we wszystkim. Outsour-cing stał się rozwiązaniem wspomagającym realizację strategii najwyższej jakości.

Firma analityczna International Data Corporation (IDC) szacuje światowy rynek outsourcingu na 363 mld dolarów i prognozuje jego dalszy dynamiczny wzrost.